Novinky

Návštevníci nášho regionu majú možnosť získať neopakovateľné zážitky

na tankodrome v Podbieli.

Stanovište: pri obci Podbiel - smer Zuberec

Klienti dostanú pred jazdou krátku inštruktáž, ako sa treba vo vozidle držať a správať.

Vozidlo vedie sám majiteľ firmy.

Informácie: Minimálny počet osôb 8. Maximálny počet osôb 20.

Dĺžka trate: 3 km

Cena za osobu: 8,- €

Na objednávku dlhá trasa tankom do okolia s opekaním pstruhov, klobás a podobne.
Terénna jazda cez potoky a les a blato.

Info : Spotreba tanku 200L / 100 km

 

Františkova huť

Františkova huta (lokálne len Hámor) je technická pamiatka, ruina továrenskej haly železiarne (železnej huty) z roku 1836. Nachádza sa na Orave v katastrálnom území obce Nižná, v doline Studeného potoka, 2 km po ceste do Zuberca. Budova je vo vlastníctve obce Podbiel, ktorá ju získala darovacou zmluvou podpísanou dňa 9.10.2009 od občianskeho združenia Strom života. Zachovaná je klasicistická fasáda, obvodové múry, vysoká pec, prívodný a odpadový kanál, hámor, dúchadlová komora, halda železnej rudy (za budovou).

Dejiny

  • v roku 1803 otvorili v Podbieli tri bane na železnú rudu
  • povolenie na výstavbu huty vydal banský súd v roku 1819, Výstavba pod dozorom britského staviteľa Newbuilda začala v roku 1836
  • železnú rudu dodávali bane v širšom okolí - v Habovke, Zuberci, Malatinej, Juráňovej doline
  • budova nebola nikdy dostavaná (pri archeologických výskumoch neboli objavené zvyšky po tavbe ani pozostatky prestrešenia budovy)
  • v prevádzke do roku 1864 ostal len vedľajší objekt hámra, z dôvodov zmien spoločenských pomerov v roku 1848 (zrušenie poddanstva) a predovšetkým nízkej kvality produkovaného železa, ktoré bolo príliš krehké.

Súčasnosť

  • v 70. rokoch 20. storočia boli prvé pokusy o zdokumentovanie a záchranu dochovaných zvyškov železiarne
  • občasné tábory a folkový festival s ukážkami tavby železa historickou technológiou
  • náučný chodník
  • v júni 2011 sa tu plánuje uskutočniť hudobno-kultúrny YOU.festival

1
1
2
2
3
3

 

Video